حرف های نگفته
این وبلاگ در مورد همه ی مطالب مورد نظرت هست
ﺷﻤﺎ پسرا

ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﺷﺎﺥ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺁﺱ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ لاف ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

 

ﺁﺧﺮﺵ ﺑﺎﯾﺪ

شب عروسی در ماشین و برامون باز کنید🚘،

جلومون خم شید تا حلقه رو دستمون کنید،

آخر ماه هم هر چی کار کردید💶پولارو بدید ما💳

دخترا پرچم بگیرید من فرار کنم...

دختر:

د = دنیا🙋

خ = خوشکل

ت = تناز

ر = راز دار

___________________

پسر ..

پ= پررو ....

س = سبک مغز...

ر = روانی ...

دخترا ﭘﺮﭼﻢ ﺧﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻧﯿﺮﻭ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻩ

[ چهارشنبه 5 آذر1393 ] [ 20:3 ] [ نگین ]
ﺷﻤﺎ پسرا

ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﺷﺎﺥ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺁﺱ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ لاف ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

 

ﺁﺧﺮﺵ ﺑﺎﯾﺪ

شب عروسی در ماشین و برامون باز کنید🚘،

جلومون خم شید تا حلقه رو دستمون کنید،

آخر ماه هم هر چی کار کردید💶پولارو بدید ما💳

دخترا پرچم بگیرید من فرار کنم...

دختر:

د = دنیا🙋

خ = خوشکل

ت = تناز

ر = راز دار

___________________

پسر ..

پ= پررو ....

س = سبک مغز...

ر = روانی ...

دخترا ﭘﺮﭼﻢ ﺧﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻧﯿﺮﻭ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻩ

[ چهارشنبه 5 آذر1393 ] [ 19:58 ] [ نگین ]
ﺷﻤﺎ پسرا

ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﺷﺎﺥ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺁﺱ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ لاف ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

 

ﺁﺧﺮﺵ ﺑﺎﯾﺪ

شب عروسی در ماشین و برامون باز کنید🚘،

جلومون خم شید تا حلقه رو دستمون کنید،

آخر ماه هم هر چی کار کردید💶پولارو بدید ما💳

دخترا پرچم بگیرید من فرار کنم...

دختر:

د = دنیا🙋

خ = خوشکل

ت = تناز

ر = راز دار

___________________

پسر ..

پ= پررو ....

س = سبک مغز...

ر = روانی ...

دخترا ﭘﺮﭼﻢ ﺧﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻧﯿﺮﻭ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻩ

[ چهارشنبه 5 آذر1393 ] [ 19:58 ] [ نگین ]
ببـــــــین !⇦ اسکل ⇨   

حتــــے در حده " ساعتمم " نیستے که بخوام دس بندازمت !!!!

چـــه برسه به ⇦ رابطہ مجدد⇨...

 

اخههههههههه...

⇜اَز عــِشــق چــى مــيــدونى مــَشـــتــى؟ ⇝

                       صــداى جــيــغ وَحــشــى؟☞

یا دوســـــــــت دارمـــــای کشـــــــــــکی؟؟√

 

عشــــــــق تورو نمیدونم ولی مال من پــــــــــــشم نی♖

چون فـــــــــــازم مث فاز تو لـــــــــــــــش نی♛.......

 

فِـــــــکر کَردی بِری میـــمیـــــرَم؟!؟

هــــــــــــــــــه

نــــــــــه بابا! بیخیال... بَقیــــــــــه دارَن جاتــــــــــــو میگـــیـــــــــرَن!

اینــــــــو نَذاشتَم لایـــــــــــک بِگیـــــــــرَم.گُذاشتـــَـــــــم حالِتـــــــــو بِگیـــــــــ‍ــرم... حله؟!افتاد؟؟

[ چهارشنبه 21 آبان1393 ] [ 16:10 ] [ نگین ]
یکی رفت و،
   یکی موند و،
       یکی از غصه هاش خوندو
          یکی برد و، 
             یکی باخت و، 
                یکی با قسمتش ساختو
                                          یکی رنجید، 

                         ""یکی بخشید""

            یکی از آبروش ترسید
        یکی بد شد،
     یکی رد شد، 
  یکی پابند مقصد شد 
تو اما باش،
          """خدا اینجاست...!!!"""
[ جمعه 16 آبان1393 ] [ 18:7 ] [ نگین ]
پَرچمی دیدَم به دستِ پَهلوانی بی بَدیل

قامتِ پَرچم بلند و صاحبِ پَرچم جَمیل
لَعلِ لَبهایش مُکَرَّم تَر زِ آبِ سَلسَبیل
پَنجه اَژدر افکَن و قامَت طَویل
گُفتمش مولا که هَستی ... ؟
گُفت فَخرِ جِبرِئيل
گُفتمش نامَت بِگو ... ؟
دَرمانده ام اَجرت جَزیل ...
گُفت عَبّٰاسَم سِپَهسالار ، سُلطانِ جَلیل
گُفتم ای بابُ الْحَوائِج دَردمَندم الْدَخیل
گفت دَرمانت برو از خواهرم زِینب بگیر ... .
 
یا زینب(س)
[ پنجشنبه 8 آبان1393 ] [ 9:8 ] [ نگین ]
پَرچمی دیدَم به دستِ پَهلوانی بی بَدیل

قامتِ پَرچم بلند و صاحبِ پَرچم جَمیل
لَعلِ لَبهایش مُکَرَّم تَر زِ آبِ سَلسَبیل
پَنجه اَژدر افکَن و قامَت طَویل
گُفتمش مولا که هَستی ... ؟
گُفت فَخرِ جِبرِئيل
گُفتمش نامَت بِگو ... ؟
دَرمانده ام اَجرت جَزیل ...
گُفت عَبّٰاسَم سِپَهسالار ، سُلطانِ جَلیل
گُفتم ای بابُ الْحَوائِج دَردمَندم الْدَخیل
گفت دَرمانت برو از خواهرم زِینب بگیر ... .
 
یا زینب(س)
[ پنجشنبه 8 آبان1393 ] [ 9:7 ] [ نگین ]
خیلی وقتا ناخواسته دل عشقمونو میشکنیم خیلی وقتا از دوست داشتن زیاد باعث دلخوری میشیم خیلی وقتا از حسودی بهونه گیر میشیم خیلی وقتا بی فکر حرفای سنگینی میزنیم خیلی وقتا...

ولی به سلامتی همهء اونایی که بعد اینهمه بازم میگن با معرفت خیلی دوست دارم...
[ چهارشنبه 30 مهر1393 ] [ 18:51 ] [ نگین ]
شاگردي از استادش پرسيد : هوس چست ؟

استاد در جواب گفت : به گندم زار برو و پر خوشه ترين شاخه را بياور
 اما در هنگام عبور از گندم زار، به ياد
داشته باش كه نمي تواني به عقب برگردي تا خوشه اي بچيني ...
شاگرد به گندم زار رفت و پس از مدتي طولاني برگشت.
استاد پرسيد : چه آوردي ؟
با حسرت جواب داد :هيچ ! هر چه جلو ميرفتم، خوشه هاي پر پشت تر ميديدم و به
اميد پيدا كردن پر پشت ترين، تا انتهاي گندم زار رفتم.
استاد گفت : هوس يعني همين ...!
شاگرد پرسيد : پس عشق چيست ؟
استاد به سخن آمد كه : به جنگل برو و بلندترين درخت را بياور اما به ياد داشته باش
كه باز هم نمي تواني به عقب برگردي...
شاگرد رفت و پس از مدت كوتاهي با درختي برگشت .
استاد از شاگردش پرسيد ایندفعه چی شد ؟ او در جواب گفت : به جنگل رفتم و اولين
درخت بلندي را كه ديدم، انتخاب كردم. ترسيدم كه اگر جلو بروم، دست خالی
برگردم .
استاد گفت : عشق هم يعني همين...!
و این است فرق عشق و هوس ...
 
*****************************
 چه زيباگفت :انان که مارا به جرم دوستی باجنس مخالف از اتش جهنم میترسانندخودشان به اميدحوريان بهشتی نماز میخوانند
[ چهارشنبه 30 مهر1393 ] [ 18:41 ] [ نگین ]
اگه عاشقه باباتی بخون

.

.

.

.

.

.

 

 

به نام پدر...

امروز برای تو نوشتم بابا ، واسه تو که خیلی وقتا خستگیاتو ندیدم ، نگاه مهربونتو ندیدم ،، واسه تویی که اینقدر هوامو داشتی تا بفهمم تنها مردی که باید بهش تکیه کنم تویی...تنها پادشاه قلبم تویی...و فقط تویی که هروقت دست رو سرم میکشی از رو صداقت و عشقه.

بابا این روزا از چین کنار چشمات میترسم از بزرگ شدن خودم و پیر شدن تو میترسم

از اینکه موهات سفید شه میترسم...

آره میترسم چون میخوام تاابد مرد مردا باشی ، شاه مردا باشی و کسی باشی که با نگاهت دلم آروم بشه..

بابا پیر نشو، خسته نشو

غمگین و دلخسته نشو

شاد بمون ، قشنگ من

فدات بشم ، خسته نشو....

بابایی خیلی دوست دارم:)))

[ چهارشنبه 30 مهر1393 ] [ 18:38 ] [ نگین ]
یادش بخیر . . .

حفظ بودم تمام نشانه هایت را
تمام علایقت را
تمام رنگ هایت را
یادش بخیر . . .
نمی دانم چرا
ولی هنوز فکر میکنم روزی دوباره برایت عاشقانه خواهم سرود
روزی که دوست داشتن تو
خیانت به خودم نیست
[ چهارشنبه 30 مهر1393 ] [ 18:38 ] [ نگین ]

باران بند آمد
ولی نبودن تو همچنان میبارد
باران بند آمد
ولی دوست داشتن تو بند نمی آید . . .
.

.

.

.
دوست دارمش
از بند تا بلند
از دست تا دعا
از صبر تا خدا
حتی اگر…
همه بگویند : از آن من نیست
.

.

.

.
چــه خــوبــ اســتـــ اَگـــر
آدم هـــا یــکــ نـــفـر را
هـَــر روز دوســتـــ داشـــتــه بــاشــنــد
نــه هـَــر روز یـکــ نــفــر را …
.

[ شنبه 26 مهر1393 ] [ 23:29 ] [ نگین ]
بر عید غدیر عید اکبر صلوات/ بر چهره نورانی حیدر صلوات/ بر فاطمه ابن عید هزاران تبریک/ بر یک یک اهل بیت کوثر صلوات/ ع

[ یکشنبه 20 مهر1393 ] [ 23:26 ] [ نگین ]
ولادت امام علی نقی به همه شما را تبریک میگم

[ پنجشنبه 17 مهر1393 ] [ 17:53 ] [ نگین ]
باقر علم جهان را تو ملقب باشی/تو به یاد آور هر ناله ی زینب باشی/دل شیعه نگرانت/زهر کین برده توانت

[ چهارشنبه 9 مهر1393 ] [ 20:10 ] [ نگین ]
چقدر دلم میخواهد نامه بنویسم.....  تمبر و پاکت هم هست ... و یک عالمه حرف...کاش کسی جایی منتظرم بود...

[ دوشنبه 31 شهریور1393 ] [ 16:42 ] [ نگین ]
زندگی را باید از "گرگ" آموخت وبس!!!  گرگ با همنوعانش شکار میکند! خو میگیرد، زندگی میکند! ولی چنان به آنان بی اعتماد است که شب هنگام خواب با یک چشم باز میخوابد!!! شاید گرگ معنی رفاقت را خوب درک کرده است!!!

[ دوشنبه 31 شهریور1393 ] [ 16:33 ] [ نگین ]
برایم بمان! همیشه برایم باش! همیشه کنارم باش! قلبم زندگی را برای با تو بودن می خواهد...

[ چهارشنبه 26 شهریور1393 ] [ 22:39 ] [ نگین ]
من چه ساده ام گمان  میکنم اگه نباشم دلت بخاطر  من تنگ میشود اما حقیقت این است اگر نباشم  فقط نیستم همین

[ سه شنبه 25 شهریور1393 ] [ 21:37 ] [ نگین ]
گر 8 رضا (ع) و 9 جواد (ع)  است.... چه غم است... بگذار هشتم گروی نه باشد..... میلاد امام رضا بر شما مبارک

[ یکشنبه 16 شهریور1393 ] [ 10:59 ] [ نگین ]
بخوان به نام پروردگارت که امید را در قلبها و طراوت را در لبخند انسان ها، به نهایت زیبایی آفریده است...!

[ چهارشنبه 12 شهریور1393 ] [ 12:9 ] [ نگین ]
باران همیشه می بارد اما مردم ستاره را بیشتر دوست دارن... به خدا نامردیست این همه اشک را به یه چشمک فروختن...

[ یکشنبه 9 شهریور1393 ] [ 16:0 ] [ نگین ]
دختر خانمای خوشگل روزتون مبارک.

[ پنجشنبه 6 شهریور1393 ] [ 15:36 ] [ نگین ]
خدا یـــــــــــــــــــــــا ...

دستـــــــــــــــــــــــانم را زده ام زیرچـــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــه ام،

مــــــــــــــــات ومبـــــــــــــــــــهوت نگاهــــــــــــــــــت میـــــــــــــــــــــــکنم،

طلبــــــــــــــــــــــکار نیستــــــــــــــــــــم،

فقــــــــــــــــــط مشـــــــــــــــــتاقم بدانم تــــــــــــــــــــه قصه چه میکنی بامــــــــــــــــــــن؟!

[ چهارشنبه 22 مرداد1393 ] [ 15:36 ] [ نگین ]
خدا یـــــــــــــــــــــــا ...

دستـــــــــــــــــــــــانم را زده ام زیرچـــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــه ام،

مــــــــــــــــات ومبـــــــــــــــــــهوت نگاهــــــــــــــــــت میـــــــــــــــــــــــکنم،

طلبــــــــــــــــــــــکار نیستــــــــــــــــــــم،

فقــــــــــــــــــط مشـــــــــــــــــتاقم بدانم تــــــــــــــــــــه قصه چه میکنی بامــــــــــــــــــــن؟!

[ چهارشنبه 22 مرداد1393 ] [ 15:36 ] [ نگین ]
حاضرم جای پت باشم ولی یه دوست واقعی مثل مت داشته باشم.

[ یکشنبه 19 مرداد1393 ] [ 12:57 ] [ نگین ]
اﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ: ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﮐﭽﻞ ﻧﻤﯿﺸﯿﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺩ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻟﻘﺐ ﺑﯿﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ ﺍﻭﯾﺰﻭﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺪﯾﻢ ... ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻋﻘﺪﻩ ﻣﻮﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﯼ ﺷﯿﻄﻮﻧﯽ ﻭ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮐﻪ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﺮﺳﻤﻮﻥ ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﻤﻮ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﻤﻮﻥ ﻧﻤﯿﮕﻪ ﺧﺮﺳﻪ ﮔﻨﺪﻩ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺴﮑﺎﻝ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ ﻣﺚ ﺑﺨﺘﮏ ﺑﻬﺶ ﻧﻤﯽ ﭼﺴﺒﯿﻢ ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﺗﺎ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﻪ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﻤﯿﻮﻓﺘﯿﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻣﺎﺳﺖ بهله چنین موجودات دوست داشتنی هستیم ما♥ .
[ شنبه 11 مرداد1393 ] [ 18:54 ] [ نگین ]

من
بی تو

در غریب ترین شهر عالمم...
بی من

تو در کجای جهانی
که نیستی؟!...
[ دوشنبه 6 مرداد1393 ] [ 15:5 ] [ نگین ]
ﭘﺴﺮﯼ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺩﺭﺱ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ... ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪ

ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻮﺳﯿﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ

ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ

ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪ ...

ﭘﺴﺮﮔﻔﺖ : ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎ ﮐﻢ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﯾﻖ

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ !!!

ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ

ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺿﺮﺏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ !!!

ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﺁﻣﺪ ...

ﺻﺤﻨﻪ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ...

ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮓ ﺯﺩ ...

ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ . ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩ ...

ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ !!!

ﺳﭙﺲ ﺧﺸﺘﮏ ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺵ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﺮ

ﺳﺮﺵ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺵ ﺗﺎ ﮐﻤﺮﺵ ﺧﻢ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ

ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﺨﺮﺝ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ !!!

ﺩﯾﺪﯾﺪ ﭼﻘﺪ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﻪ

[ پنجشنبه 2 مرداد1393 ] [ 9:28 ] [ نگین ]
چه دوستم داشته باشی چه ازم متنفر باشی باعث خوشحالیمه چون اگه دوستم داشته باشی تو قلبتم و اگه ازم متنفر باشی تو فکرت

[ دوشنبه 30 تیر1393 ] [ 18:7 ] [ نگین ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به نام خداوند گیتار عشق
من نویسنده این وبلاگ تلاش میکنم تا مطالب زیبا را دراین وبلاگ قرار دهم البته با کمک خدا و شما
بعضی از مطالب هم از خودم هست به کمک شما هم نیاز دارم
دوستتون دارم
از طرف نویسنده
برچسب‌ها وب
امکانات وب
سایت عاشقانه
parsskin go Up